Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Угода користувача

 Ця угода є публічною офертою компанії Даніч С. А. ФОП, який діє на підставі витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських об'єднань № запису 2 073 000 0000 035294 від 04.03.2016 року, для фізичних осіб, які приймуть цю угоду на зазначених нижче умовах. Сервіс, який організований ФОП Даніч С. А. і має назву Studmarket.org (Студмаркет.орг) в мережі Інтернет, це онлайн-майданчик, на якому Користувачі можуть розміщувати Завдання з метою отримання кваліфікованих послуг від Виконавців.

 Використовуючи Сервіс Studmarket.org і приймаючи цю угоду, ви тим самим визнаєте, що Studmarket.org в особі ФОП Даніч С. А. не є учасником угоди між вами та іншими Користувачами. Сервіс Studwork.org не є організатором правочину, посередником, агентом або представником будь-якого Користувача щодо пропонованого/укладеного між Користувачами правочину на надання послуги. Всі надані послуги на Сервісі між Користувачами укладаються і виконуються без прямої чи непрямої участі Studwork.org, функції Сервісу полягають у забезпеченні доступу до Сервісу і безпеки правочину між Користувачами.

 Моментом повного і беззастережного прийняття особою пропозиції Користувача укласти угоду користувача (прийняття умов угоди користувача) є: реєстрація на «Сервісі» стороною «Виконавець» в якості Виконавця і стороною «Замовник» в якості Замовника та/або будь-яке звернення до Сервісу із зовнішніх посилань для встановлення вартості роботи чи взаємодії з Сервісом, а також прийняття обов'язку дотримуватися положень цієї угоди. Актом виконаних робот сторони вважають оплату яка була проведена в повному обсязі.

Політика Сервісу щодо цілей і завдань

використання Користувачами Сервісу

 

 Ви погоджуєтесь використовувати Сервіс виключно в цілях отримання Послуг, не пов'язаних з вашою підприємницькою і комерційною діяльністю.

 Ви визнаєте і погоджуєтесь з тим, що Сервіс створений і функціонує виключно з метою допомоги, зацікавленим у консультаційній підтримці з питань навчання, розвитку, підвищення знань і навичок у певній сфері, у перевірці (аудиті) або порадах щодо виконаних та (або) майбутніх проектів. Матеріали, що розміщуються Користувачами на Сервісі, так само як ті, до яких у Користувачів є доступ за допомогою Сервісу, можуть використовуватися тільки як додатковий інструмент для вирішення наявних у Користувача завдань, збору інформації і джерел, але не є готовим рішенням: Користувач зобов'язаний використовувати матеріали як джерело інформації, що містить сторонню думку з питання, його оцінку. Користувач має право на власний розсуд переробляти матеріали, створювати похідні документи, погоджуватися чи не погоджуватися з висновками, запропонованими Виконавцем, з його позицією.

 Замовлення, завдання, виконання яких поставлено перед Замовниками освітніми установами згідно з освітнім чи науковим планом робіт, так само як замовлення, завдання, виконання яких поставлено перед Замовниками роботодавцем та (або) іншими особами, повинні бути виконані Замовниками самостійно і з тією допустимою допомогою Виконавців, яка мінімально необхідна Замовникам і не зменшує частку особистого внеску Замовника у виконання відповідної роботи. Користувач, використовуючи Сервіс, повинен діяти сумлінно, пам'ятаючи про норми моралі та моральності, не допускаючи зловживання правами, вчинення протиправних і незаконних дій. Будь-які отримані Замовлення Користувачі мають право використовувати в межах, встановлених цією угодою користувача, використовувати такі матеріали, як зразки, джерело інформації, джерело запозичень у межах, дозволених законодавством Російської Федерації і завданнями, наявними у Користувача.

1. Загальна угода

1.1. Сервіс зобов'язується надати Послуги, згідно з цією угодою, а також здійснювати пов'язані з ними організаційні та координаційні функції.

1.2. Замовник і Виконавець до моменту акцепту оферти зобов'язуються уважно ознайомитися з положеннями цієї угоди.

1.3. Замовник і Виконавець зобов'язуються не публікувати свої контактні дані і не передавати їх іншим користувачам Сервісу. До контактних даних належать номери телефонів, E-mail, ICQ, Skype, реквізити рахунків, посилання на сторінки в соціальних мережах, посилання на розміщені файли на ресурсах,. А також будь-які посилання і дані, що містять відомості про користувачів. Сторони підтверджують, що будь-яке спілкування в межах виконання робіт або придбання Замовлення відбуватиметься виключно через Сайт.

1.4. Сторони надають свою згоду на обробку Сервісом своїх персональних даних, наданих для реєстрації особистого кабінету на Сайті.

1.5. Сервіс зобов'язується зберігати конфіденційність особистих даних Замовника і Виконавця.

1.6. На Сервісі заборонені нецензурні вирази, образи, поширення шкідливого ПЗ, плагіат, публікація Замовлень або інформації, що порушують Виконавські права інших осіб, а також будь-яка діяльність, що суперечить законодавству України.

1.7. Сторони, які завдали шкоди іншим особам, несуть повну відповідальність за свої дії на Сервісі.

1.8. Сторони зобов'язуються самостійно виконувати свої зобов'язання щодо сплати податків і зборів в державах своєї податкової резидентності.

1.9. Сервіс не несе відповідальності перед Виконавцем або Замовником за будь-які затримки, збої, неправильні або несвоєчасні повідомлення, видалення або незбереження будь-якої персональної інформації. При виникненні конфліктних ситуацій та звернень Виконавця або Замовника до Сервісу сторони беруть на себе зобов'язання погодитися з рішенням, прийнятим Сервісом. Подальшого розгляду і оскарженню таке рішення не підлягає.

1.10. Сервіс має право вносити зміни до умов цієї угоди в односторонньому порядку, шляхом розміщення нової угоди на Сервісі за адресою: https:// Studmarket.org.

2. Для Замовників

 Результатом надання Виконавцем Послуги Замовнику є наданий письмовий висновок з питання, що цікавить Замовника, у форматі, вказаному Замовником, або надана Замовнику письмова чи усна консультація, допомога (у тому числі, у формі репетиторства). Результати наданих послуг не можуть бути використані Замовником як готові роботи з метою їх надання до навчальних закладів, як готові бізнес-рішення для використання у комерційних цілях. Результати надання послуг є джерелом інформації та матеріалами, що містять суб'єктивну оцінку Виконавця з поставленого питання і, як наслідок, є додатковим інструментом для Замовника у вирішенні поставлених перед ним завдань, в тому числі є способом підготовки Замовника до їх самостійного виконання. Результати надання послуг можуть використовуватися як зразки для подальшого самостійного виконання Замовником поставленого завдання, або як джерело запозичення в прийнятних межах. Виключні права на результати надання послуг належать Замовнику, в той час як авторство виконавця не відчужується і не може бути приховано. Замовник цим підтверджує, що не використовуватиме результати наданих послуг з метою привласнення авторства, а також не видаватиме їх за власну працю і результати власної творчої діяльності.

Політика конфіденційності

Це Положення про політику конфіденційності (далі — Політика) є офіційним документом компанії ФОП Даніч С. А., (далі — «Компанія»), та визначає порядок обробки і захисту інформації про фізичних осіб (далі — Користувачі), які користуються сервісами, інформацією, послугами, програмами та продуктами інтернет-сервісу, розташованого на доменному імені Studmarket.org (далі — Сервіс).

Використання Сервісу означає повну і беззаперечну згоду користувача з цією Політикою конфіденційності і зазначеними в ній умовами обробки його персональної інформації; в разі незгоди з цими умовами користувач повинен утриматися від використання проекту.

1. Персональна інформація користувачів, яку

отримує і обробляє Сервіс

 

1.1. В межах цієї Політики конфіденційності під «персональною інформацією користувача» розуміють:

1.1.1. Персональну інформацію, яку користувач надає про себе самостійно при реєстрації (створення облікового запису) або в процесі використання Сервісу.

1.1.2 Дані, які автоматично передаються Сервісом в процесі його використання за допомогою встановленого на пристрої користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адресу, інформація з cookie, інформація про браузер користувача (або іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до сайту), час доступу, адреса запитуваної сторінки.

1.2. Ця Політика застосовується лише до сайту проекту Studmarket.org. Компанія не контролює і не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті Studmarket.org, в тому числі в текстах консультацій. На таких сайтах у користувача може збиратися або запитуватися інша персональна інформація, а також можуть здійснюватися інші дії.

1.3. Компанія в загальному випадку не перевіряє достовірність персональної інформації, наданої користувачами, і не здійснює контроль за їх дієздатністю. Однак Компанія виходить з того, що користувач надає достовірну та достатню персональну інформацію з питань, що пропонуються у формі реєстрації, і підтримує цю інформацію в актуальному стані.

 

2. Заходи, що застосовуються для захисту персональної інформації користувачів

 

Компанія вживає необхідних і достатніх організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

 

3. Зміна Політики конфіденційності.

Застосовне законодавство

 

6.1. Компанія має право вносити зміни до Політики конфіденційності без згоди користувачів. Нова редакція Політики конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сервісі.

 

 Ця оферта опублікована на сайті Studmarket.org 01,04,2017 року і діє безстроково.